Wędrówka śladami bohaterów książek: „Nauczycielka z getta” i „Nauczycielka z getta. Wciąż pod wiatr”

Zapraszamy na spacer śladami łódzkiego getta z Anetą Krasińską.

Zapraszamy na spacer śladami łódzkiego getta z Anetą Krasińską, autorką książek „Nauczycielka z getta”.
Start godzina 14.00, miejsce spotkania: Plac Piastowski. Spacer śladami getta będzie prowadzić Patrycja Czudak z łódzkiego biura turystycznego Cicerone.
Po spacerze zapraszamy na spotkanie z autorką książki w Bibliotece SŁÓWKA przy ul. Boya-Żeleńskiego 15. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00, poprowadzi je Ewa Karwan-Jastrzębska.
Historia Łodzi nierozerwalnie związana jest ze społecznością żydowską w mieście. Kolebka średniowiecznej Łodzi, czyli okolice Rynku Starego Miasta to miejsce dawniej najliczniej zamieszkane przez żydowskich mieszkańców. Przed II wojną światową Żydzi stanowili bowiem ponad 30% mieszkańców. Zajmowali się handlem, kupiectwem, przemysłem lub byli to ludzie wolnych zawodów.

Wydarzenia II wojny światowej były tragiczne dla mieszkańców Łodzi, a zwłaszcza jej żydowskiej części. Miasto znalazło się na terenie Kraju Warty, zmieniło nazwę na Litzmannstadt, w którego obrębie utworzono getto.  Getto było największym gettem po warszawskim. Przetrwało bardzo długo, aż do jego likwidacji w sierpniu 1944 roku. W czasie istnienia getta przeszło przez nie ponad 200 tys. osób. Byli to Żydzi z Łodzi i okolic miasta oraz ludność m. in. z Berlina, Pragi, Luksemburga czy Wiednia. 
W czasie spaceru opowiemy historie o społeczności, która częściowo odeszła w zapomnienie. Poszukamy śladów żydowskiej obecności z czasów wojny. Swoje opowieści połączymy z narracją i fabułą książki autorstwa Anety Krasińskiej, Nauczycielka z Getta.