14.00 - 17.00, spacer po łódzkim getcie, spotkanie z Anetą Krasińską w bibliotece „Słówka”

Spotkanie z Anetą Krasińską w łódzkiej bibliotece „Słówka”.

Dziś dzielimy się z Wami powróciwszy z Łodzi, krótką relacją ze spaceru po łódzkim getcie i ze spotkania w bibliotece „Słówka”. 
Każde obejrzane miejsce nosi piętno wydarzeń, które stały się inspiracją dla powstania dwóch tomów powieści „Nauczycielka z getta” Anety Krasińskiej. 
Widzieliśmy place i ulice, na których tętniło życie, teraz zaś w miejscach okupacyjnej zabudowy oglądamy powojenne bloki. Odkryliśmy murale. Jeden przedstawiający małego żydowskiego chłopca, wydobytego z fotografii. Inne z portretami żydowskich dziewczynek. 
Świat getta zniknął. Zniknęli ludzie, pozostały upamiętniające wydarzenia tablice. Sfotografowaliśmy je dla Was. Przenieście się na chwilę w świat minionej historii.
Rzadko się zdarza, aby na spotkaniu w bibliotece znalazła się publiczność, która wcześniej odbyła podróż w głąb historii. Inna jest wtedy atmosfera rozmowy, padają inne słowa, a uczestnicy otwierają się też na własne, rodzinne wspomnienia. To było nie zwykłe spotkanie, jeśli chcecie posłuchać, zapraszamy!

https://www.facebook.com/bibliotekaslowka/videos/1304867256985857